HOME PAGE CONTACT DETAILS OBJECTIVES DISCLAIMER MEETING DATES 2019 INTERNET LINKS NEWS
CROPS
RESEARCH PROJECTS
RESEARCH DATABASE
BURSARIES & AWARDS
STATISTICS & ESTIMATES
INCOME & COST BUDGETS
WORKING GROUP MINUTES
NEWSLETTERS
OILSEEDS FOCUS MAGAZINE
REPORTS
GALLERY
VIDEO GALLERY
ARCHIVES
SEARCH
Cover of Oilseeds Focus Vol 5 No 1 March 2019
HOME DISCLAIMER Vrywaring
PLEASE CLICK ON THE LINKS BELOW TO VIEW INDIVIDUAL FILES
 DISCLAIMER VRYWARING

Hierdie webblad is die eiendom van en word bedryf deur die Olie- & Proteiensade Ontwikkelingstrust en Oliesade Advieskomitee. Hoewel intensief getoets op verskeie sisteme, gee die OAK en OPOT geen waarborg dat die webblad 100% sal funksioneer op die gebruiker se rekenaartoerusting of sagteware nie.

Die OAK en OPOT streef daarna om te verseker dat alle inligting wat op die webblad gelaai word, akkuraat is maar waarborg nie die korrektheid, tydigheid of volledigheid van inligting of materiaal wat op hierdie webblad weergegee word nie. Die Olie- & Proteiensade Ontwikkelingstrust en Oliesade Advieskomitee aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige verliese, direk of indirek, as gevolg van inligting wat op hierdie bladsye verskyn nie.

Die OAK en OPOT aanvaar nie aanspreeklikheid vir enige data wat deur derde partye verskaf is nie. Daar mag kopiereg of patentwetgewing toepaslik wees op individuele verslae, inligting en ander elemente wat in geheel die webblad opmaak en die gebruiker onderneem om ag te gee op sodanige wetgewing ten opsigte van kopiereg en patentwetgewing, asook addisionele kopiereg kennisgewings en beperkings soos uiteengesit mag word in die webblad.

Die gebruiker mag inligting of enige gedeelte van inligting wat op die webblad weergegee word kopieer, reproduseer, hersaamstel, versprei, publiseer of verander mits erkenning aan die OAK en OPOT verleen word.

Die skakels na ander webblaaie of bladsye is slegs ter inligting en die OAK en OPOT aanvaar geen aanspreeklikheid hoegenaamd vir enige verliese of boetes ontvang as 'n resultaat van enige skakels na enige ander plek op die internet wat gevolg is na gekoppelde webblaaie nie. Indien u u webblad aan die OAK en OPOT se webblad wil koppel, kan die e-pos navraag hier gestuur word.

U, as gebruiker, erken dat u die webblad vanuit eie inisiatief en op eie risiko gebruik.

© 2019   OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST (OPDT) / OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE (OAC)  TIGME.COMPLEASE REPORT ANY ERRORS TO support@tigme.com