OPDT   OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST
OAC   OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE

OPDT
OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST

OAC
OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE

Note that project titles are shown in the language in which they were registered. This research database is updated regularly with newly completed research documents.


1.   Soybeans

1.11   Statistics


 1.11.1  International


POPULAR PUBLICATIONS

" Onseker wêreld finansiële markte oorheers oliesademark. "
WILLEMSE J (2011) SA Graan, December 2011, p46-47
ARTICLE      REQUEST COMPLETE PDF

" Suid-Amerikaanse produksie kry swaar onder ongunstige weersomstandighede. "
STRYDOM D (2012) SA Graan, December 2012, p50-51
ARTILCE      REQUEST COMPLETE PDF

" Wêreld oes minder oliesade. "
WILLEMSE J (2012) Landbouweekblad, 13 April 2012, p16-17
ARTICLE      REQUEST COMPLETE PDF

" Oliesade-oorsig: Oliesaadmarkte kry hupstoot van Suid-Amerikaanse droogte. "
WILLEMSE J (2012) SA Graan, February 2012, p58-59
ARTICLE      REQUEST COMPLETE PDF

" Hoë internasionale voorrade plaas druk op oliesaadpryse wêreldwyd. "
STRYDOM D (2013) Grain SA, December 2013, p37-38
ARTICLE      REQUEST COMPLETE PDF

" Noordelike Halfrond-onsekerhede plaas druk op Suid-Amerikaanse lande. "
STRYDOM D (2013) SA Graan, October 2013, p104 & 106
ARTICLE      REQUEST COMPLETE PDF

" Wêreldvoorrade van oliesade bly laag. "
STRYDOM D (2013) SA Graan, January 2013, p32-33
ARTICLE      REQUEST COMPLETE PDF

" Oliesade-oorsig: Vooruitsigte vir die internasionale oliesade-, olie- en oliekoekmark. "
STRYDOM D (2014) Grain SA, January 2014, p42-44
ARTICLE      REQUEST COMPLETE PDF

" 'n Grafiekoorsig van die wêreld vraag en aanbod vir koring, mielies en sojabone. "
LEMMER W (2014) SA Graan, September 2014, p96-99
ARTICLE      REQUEST COMPLETE PDF

Global soya bean production expected to increase by 8%.
KAROMBO S (2015) Farmer's Weekly, 14 November 2014, p17
ARTICLE      REQUEST COMPLETE PDF

Canada boosts competitiveness of soya beans.
STAFF REPORTER (2015) Farmer's Weekly, 24 April 2015, p17
ARTICLE      REQUEST COMPLETE PDF

Global oilseeds markets: Availability of stocks.
STRYDOM D (2015) Oilseeds Focus, April 2015, p21-23
ARTICLE      REQUEST COMPLETE PDF

Large international stock vs local drought pressure.
STRYDOM D (2016) Oilseeds Focus, March 2016, p23 & 25
ARTICLE      REQUEST COMPLETE PDF

Weather and demand shifts lead to volatile international prices.
STRYDOM D (2016) Oilseeds Focus, June 2016, p24-25
ARTICLE      REQUEST COMPLETE PDF

Soya bean meal consumption in the United States.
ALL ABOUT FEED (2016) Oilseeds Focus, September 2016, p29
ARTICLE      REQUEST COMPLETE PDF

Lows and highs of oil and seed markets.
STRYDOM D (2016) Oilseeds Focus, September 2016, p30-31
ARTICLE      REQUEST COMPLETE PDF

World oilseeds prices: Focus on the Southern Hemisphere.
STRYDOM D (2016) Oilseeds Focus, December 2016, p 26-27
ARTICLE      REQUEST COMPLETE PDF

Crop Estimates Committee / Oesskattingskomitee.
SCHEEPERS M (2017) Soy Working Group, 2 February 2017, Crop Estimates Committee
REPORT