OPDT   OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST
OAC   OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE

OPDT
OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST

OAC
OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE

Pula/Imvula: monthly magazine focusing on the developing farmer

GRAIN SA — 2019-08-01

Take a look at the interesting information published monthly in the Pula/Imvula magazine on GrainSA's website.

Monthly Pula/Imvula magazine focusing on the developing farmer

Sojaflits 2

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2019-08-01

 • Konvensionele bewerking wat op hierdie stadium gedoen word moet grondvog deeglik in berekening neem, aangesien grondvog mag aanleiding gee tot kluitvorming en onegalige bewerking.
  • Ploegaksie slegs waar voginhoud van grond reg is;
  • Sekondêre bewerking moet tot die minimum beperk word;
  • Meganiese beheer van onkruide mag in sommige gevalle gerade wees;
  • Verseker dat winteronkruid en opslag van die vorige gewas doeltreffend bestry word.
 • Bewaringsbewerking is reeds in 'n vorige "flits" bespreek. Maak egter seker dat onkruid doeltreffend bestry word.
  • Akkurate tenkmengsels en chemiese middels moet gebruik word;
  • Windspoed moet te alle tye in ag geneem word om doeltreffende verspreiding van chemiese middels te verseker;
  • Watervolumes moet voldoende wees om onkruide te beheer;
  • Groeitoestande van onkruide moet bevorderlik wees vir die opname van gif.
 • Kalibrasie van planter en spuite
  • Alle implemente behoort nou finaal versien te word;
  • Kalibrasie van planters en spuite behoort afgehandel te wees;
  • Maak seker dat implemente vry van onkruid, stoppels ensovoorts is wat onkruidsaad of siektes kan versprei.
 • Rip
  Waar grondverdigting 'n probleem is kan ripaksies uitgevoer word indien dit nie tevore moontlik was nie.
  • Ongeag wanneer gerip word, maak seker dat dit noodsaaklik is.
 • Saad wat vroegtydig bekom is moet op 'n koel droë plek gestoor word. Sorg dat saad te alle tye baie versigtig hanteer word.
  • Langdurige stoor van saad in 'n warm omgewing wat ook vogtig is, sal kiemkragtigheid en veral groeikragtigheid sterk negatief beïnvloed.

Sien ook Wessel van Wyk se videos op die PNS webtuiste


Sojaflits 1

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2019-07-15

 • Evalueer die pas afgelope seisoen op beide die sojaboonland en die land waarop die komende seisoen sojabone geplant gaan word. Waarna veral opgelet behoort te word sluit in:
  • swak kolle, stel vas waarom dit swak is en hoe kan dit opgelos word;
  • watter siektes, peste en plae het voorgekom en hoe kan die bestryding daarvan verbeter word;
  • kyk na die onkruidspektrum en hoe dit beter beheer kan word;
  • neem die wagperiode van onkruiddoders in ag voordat sojabone aan 'n bepaalde land toegewys word.
 • Neem verteenwoordigende grond monsters en opbrengskaarte en maak seker dat die resultate vroeg genoeg benut kan word om regstellings, indien enige, betyds te maak. Hierdie inligting sal ook die tydige aankoop van kunsmis en kalk bevorder. Neem in ag dat 1 ton sojaboon graan tot soveel as 100kg N, 8kg P en 40kg K en 6kg S verwyder met 'n water pH wat verkieslik bokant 6 moet wees.
 • Cultivarkeuses moet gemaak word om saad betyds te bestel.
  • Kies allereers die volwassenheidsgroep waaruit die cultivars moet kom en daarna die bepaalde stel cultivars. Hoe koeler die gebied hoe vinniger sal die verkose cultivar moet wees om die eerste ryp te ontsnap, of om in te pas by 'n laat aanplanting. Volwassenheidsgroepe val tussen 4 en 7 met 4 die kortste groeiers en 7 vir 'n warm lang produksieseisoen.
  • Kies meer as een cultivar met verskillende groeilengtes. Nie alleen sal dit die risiko versprei nie maar uit 'n praktiese oogpunt sal dit die stroopdatum versprei wat die druk op stroperaanwending verlig.
  • Maak seker van spesifieke cultivareienskappe soos siekteverdraagsaamheid, peulhoogte (vir maklike stroopbaarheid) en veral aanbevole plantestand.
  • Saadgrootte sal bepaal hoeveel saad per hektaar benodig word by 'n plantestand wat mag wissel tussen 250 000-400 000 plante per hektaar.
  • Die keuse van 'n spesifieke cultivar vir 'n bepaalde gebied behoort gebaseer te word op soveel bronne van inligting as wat bekom kan word. Die Nasionale Cultivarproewe wat deur die LNR uitgevoer word is 'n goeie bron van basiese inligting, vul dit aan deur maatskappy inligting en studiegroepproewe.

Selekteer die beste land en pas wisselbou toe

 • Sojabone behoort verkieslik op 'n diep goedgedreineerde grond met goeie waterhouvermoë geplant te word. Sojabone kan goed produseer op kleigronde maar kan ewe eens op sandgronde verbou word alhoewel knopwortelaalwurm 'n probleem mag skep.
 • Beplan die gewasopvolging. Onthou wisselbou is 'n stelsel nie 'n toevallige besluit nie. Neem veral in ag dat mielies wat op sojabone volg in die meeste gevalle meer as 10 persent opbrengsverhoging (op mielies) toon.
 • Wisselbou kan ook met koring suksesvol gedoen word.

Bewaringsbewerking

 • Sou 'n produsent oorweeg om na bewaringsbewerking oor te skakel sal hy nou reeds alle aspekte in orde moet kry vir die verandering.
  • pH regstel;
  • Bemesting optimiseer veral fosfaat;
  • Beperkende lae ophef;
  • Verseker dat werktuie geskik is vir die nuwe stelsel, veral stoppelplanter(s) en spuit toerusting;
  • Moenie oorskakel na bewaringsbewerking as stoppel op die land minder as 30 persent van die landoppervlakte bedek nie.

Sien ook Wessel van Wyk se videos op die PNS webtuiste


No-Till Conference 2019 Bewaringslandboukonferensie

3-5 September

NO-TILL CLUB — 2019-07-10

This years No-Till Conference is to be held from 3-5 September. To ensure your place for this exciting and informative conference, please register EARLY. Accommodation is not included in the conference fee and you must book your own accommodation.

We look forward to hosting you at this No-Till Conservation and Regeneration Agricultural Conference. Come and be with like-minded people to be informed, energised and encouraged on your pathway to a more sustainable farming enterprise.

Programme / Program English / Afrikaans
Speakers / Sprekers Short bios / Kort biografië
Delegates / Afgevaardiges Registration form / Registrasie vorm
Exhibitors / Uitstallers Registration form / Registrasie vorm

Die Bewaringslandboukonferensie vind hierdie jaar vanaf 3-5 September plaas. Om jou plek vir hierdie opwindende en leersame konferensie te verseker registreer asseblief VROEGTYDIG. Akkommodasie is nie in die registrasie fooi ingesluit nie, eie akkommodasie moet gereël word.

Ons sien daarna uit om u gasheer te wees by die bewaringslandbou- en herlewings-landboukonferensie. Kom en gesels saam om ingelig, energiek en gemotiveerd to word op jou pad na 'n meer volhoubare boerdery onderneming.

MAY/JUNE NEWSLETTER | MEI/JUNIE NUUSBRIEF

Plaas saadbestellings vir canolasaad vroegtydig

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2018-09-03

Die plant van die bes aangepasde cultivar vir u produksieomgewing is die eerste stap na die suksesvolle verbouing van canola. Voornemende canolaprodusente word dus aangeraai om hul saadbestelling vir 2018/2019 plantseisoen vroegtydig te plaas. Kontak dus u Landboubesigheid of naaste saadhandelaar nou om u bestelling te plaas vir die 2018/2019 plantseisoen.


1st Bi-annual International Soy for Human Health Conference 2019 (11-13 March 2019)

AFRICAN SOY RESEARCH ASSOCIATION (ASRA) — 2018-05-16

First announcement and call for papers

This is the first announcement for the SOYHH conference to be held in March 2019 at the Saint George Hotel & Conference Centre in Irene, Pretoria close to OR Tambo International Airport, South Africa.

The Centre of Sustainable Livelihoods (CSL) at the Vaal University of Technology (VUT) in collaboration with the Oil and Protein Seed Development Trust & Oilseeds Advisory Committee (OAC) hosted the first four Soy Seminars and Workshops from 2013 to 2016. The objective of hosting these seminars and workshops was in line with the CSL vision of bringing together soy producers and processors, as well as academia and other soy stakeholders to moderate discussions on how stakeholders can all work together to advance human soy consumption in Africa. This can be done through evidence-based and practical information on the role of soy in providing food to support health and soy food product development to soy processors and food producers from South Africa and the greater African continent. This opportunity was also used to showcase the soy industry in South Africa in leading the technological aspect of the programme.

Papers and posters within the following themes are invited for presentation at the conference:

 • Agriculture – soy production strategies and techniques
 • Food Security – the role of soy in addressing food insecurity
 • Food Science & Processing – novel soy-based applications
 • Human Nutrition – the role of soy in under- and over nutrition

Guidelines and instructions

Proposals for presentation of papers at the SOYHH will be in the form of a 200-300 word abstract – submitted on the prescribed form – with a clear title of presentation, author/s of the paper, an indication of the theme within which the paper should be considered and contact details of submitting presenter. Click on the respective links below to download the necessary document and forms:

Important dates
Due date for submission of abstracts 18 October 2018
Due date for registrations 3 January 2019
Due date for payments 31 January 2019
Final date to submit proof of payment 7 February 2019

Please do not hesitate to contact Bronwyn Lawson should you need more information. We are looking forward to meet you at the conference.


Randy Dowdy Roadshow – 28-31 Mei 2018

ELIM FERTILISER — 2018-05-16

U word uitgenooi na 'n Boeredag saam met Randy Dowdy, huidiglik die wêreld-rekordhouer op sojabone met 11,47 t/ha. Hy was ook die wêreld-rekordhouer op mielies in 2014 met 31 t/ha. Thomas Strydom (Sion Agri) en Sarel van Rensburg (Northwind Trading) is gas­sprekers tydens hierdie geleentheid.

Boeredae Kalender

 • 28 Mei   Cathedral Peak Hotel, Winterton
 • 29 Mei   Grasslands Conference Venue, Bethal
 • 30 Mei   Snowflake, Potchefstroom
 • 31 Mei   Koedoeskop Boeresaal

RSVP asseblief teen 18 Mei by 012 252 4455, Elim Hoofkantoor.


2017/2018 Sunflower hybrids

SAFIAH MA'ALI (ARC-GCI) — 2018-02-09

Dr S Ma'ali have looked at the 2017/2018 sunflower hybrids that included in the national cultivar trials and I compared with the last five years entries. From the 19 entries there was five new hybrids (see below) so the percentage of the new hybrids is 26%.

 • AGSUN 5101CLP
 • AGSUN 5102CLP
 • AGSUN 5103CLP
 • AGSUN 5106CLP
 • PAN 7158HO

SOYHH 2018 Conference – Second announcement and call for papers

SOYHH 2018 — 2018-01-09

On behalf of the SOYHH (Soy for Human Health) 2018 organizing committee, we are inviting you to submit your abstracts and register to attend the SOYHH 2018 Conference from 1-3 August 2018 at the Saint George Hotel & Conference Centre, Irene, Pretoria, South Africa.

Please forward the documents listed in the download section to the following:

 • All staff members in your department
 • All people that can benefit from the conference: academics, researchers, exhibitors, sponsors, etc.

Download the following documents

Important dates

 • 3 April 2018 – Due date for submission of abstracts
 • 28 May 2018 – Due date for registrations
 • 25 June 2018 – Due date for payments
 • 9 July 2018 – Final date to submit proof of payment

Please do not hesitate to contact Bronwyn Lawson should you need more information. We are looking forward to meet you at the conference.