OPDT   OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST
OAC   OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE

OPDT
OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST

OAC
OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE

Groundnut icon

SAGF Grondboon Pariteit Waardes

voorsien deur die SA Grondboonforum

January 2023

November 2022


VRYWARING
Die inligting hierin is verkry uit verskeie bronne, die akkuraatheid en/of volledigheid waarvan die SA Grondboonforum of enige lid geen aanspreeklikheid waarborg en aanvaar nie. Enige pryse of vlakke hierin vervat is slegs geskiedkundig, voorlopig en aanduidend en verteenwoordig nie aanbiedinge of aangeduide pryse nie. Hierdie inligting word slegs verskaf vir u inligting en oorweging.